English Serbian

Војвођанско-мађарски водопривредни форум 12. децембар 2018. Нови Сад

 


 
10.00-10.30
Регистрација
10.30-11.15
 
Поздравне речи
Иштван Пастор, председник, Скупштина АП Војводине, Република Србија
Иштван Јо, помоћник министра за промоцију извоза, Министарство спољних послова и трговине, Мађарска
Имре Керн, државни секретар, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Република Србија
Бранислав Блажић, државни секретар,Министарство заштите животне средине, Република Србија
Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Влада Аутономне покрајине Војводине, РепубликаСрбија
Др. Атила Пинтeр, амбасадор Мађарскеу Београду
Модератор:  Михаљ Чаки, директор, Нови Сад, Канцеларија Средње-европске мреже за економски развој
 
11.15-11.45
Пауза за кафу
11.45-12.45
Реализовани пројекти у оквиру мађарског Програма подршке развоју водопривреде у Војводини
Габор Јенеи, шеф Сектора, Сектор за водопривредну дипломатију и Дунавску стратегију, Министарство спољних послова и трговине, Мађарска 
Представљање Програма подршке развоју водопривреде
Др. АтилаГаламбош, директор, ’’Communatrade-Europe’’д.о.о.,Мађарска
Презентација стратегије управљања водама и заштите квалитета воде у региону Северне Бачке.
Габор Нyикош, директор, ’’Кristály’’д.о.о., Мађарска
Представљање студије изводљивост и запостављање и управљање системом за пречишћавање отпадних вода у Апатину.
Андраш Салаи, директор,’’S-Меtalltech 98’’д.о.о., Мађарска
Уградња опреме за отклањање арсеника у водоводној мрежи Општине Биково.
Петер Фаркаш, менаџер пројекта,консултатнтска фирма’’Aqra Projekt’’ д.о.о., Мађарска
Представљање студије изводљивост и зауправљање отпадним водама у Бачком Новом Селу и насељу Плавна.
Питања и одговори
Модератор: Габор Јенеи, шеф Сектора, Сектор за водопривредну дипломатију и Дунавску стратегију, Министарство спољних послова и трговине, Мађарска
12.45-13.15
Потребне инвестиције у водопривреди у Србији
Бранислав Мамић, секретар, Привредна комора Војводине, Удружење Услуге
Славко Врнџић , директор, ЈВП’’Воде Вопјводине’’, Србија
Јован Шучов,начелник Сектора, ЈКП’’Водовод и канализација’’
Нови Сад, Србија
Ђерђ Шугар, генерални директор, ЈКП’’Водовод и канализација ’’Суботица, Србија
Питања и одговори
Модератор: Михаљ Чаки, директор, Нови Сад, Канцеларија Средње-европске мреже за економски развој
13.15-13.30
Завршни говори
Петер Шкапињец, директор, Централно-европска мрежа за економски развој д.о.о. Мађарска
Габор Јенеи, шеф Сектора, Сектор за водопривредну дипломатију,
Дунавску стратегију, Министарство спољних послова и трговине,Мађарска
Роберт Отот, заменик покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Влада Аутономне покрајине Војводине, Србија
Модератор:Михаљ Чаки, директор, НовиСад,Канцеларија Средње-европске мреже за економски развој
13.30-15.30
Коктел, Б2Б

 

 

 

Go to top