English Serbian

Par reči o klasteru

Šta je KLASTER

Klaster je

- dobrovoljno,

- nevladino,

- nestranačko i

- neprofitno

udruženje privrednih subjekata ( MSP- malih i srednjih preduzeća ) povezanih odnosima kupovine, prodaje ili koji dele istu infrastrukturu, klijente ili bazu veština. Osniva se na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u izabranoj delatnosti najčešće na teritorijalnom ( geografskom ) principu.

To je umrežavanje međusobno povezanih preduzeća – kompanija , specijalizovanih dobavljača, isporučioca usluga i sa njima povezanih naučno obrazovnih ustanova ( tzv. R&D , fakulteti, instituti, zavodi ) čije veze poboljšavaju konkurentsku spremnost i prednost učesnika. Oni se stalno nadmeću , ali sarađuju.

Veze se mogu bazirati na zajedničkim ili komplementarnim proizvodima, procesima proizvodnje, tehnologijama , potrebama za određenim prirodnim resursima, radnicima istih valifikacija ili distributivnim kanalima .

 

Šta je CILJ našeg Klastera

Unapređenje i razvoj građevinske i komunalne delatnosti na teritoriji Vojvodine; saradnja sa naučnim i državnim institucijama nadležnim za ovu oblast; saradnja sa srodnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu radi podsticaja i organizovanja zajedničkih akcija za prezentovanje građevinske i komunalne delatnosti i na toj osnovi identifikovanja stranih i domaćih resursa (iskustvo, znanje, tehnologija, partnerstvo i sl.); međusobna saradnja, razmena iskustava i povezivanje svojih članova, a sve u cilju jačanja poslovno-tržišne konkurentnosti.

 

Ključni faktori uspeha

- Identifikacija i posvećenost ciljevima klastera svih članica i želja za zajedničkim uspehom

- Učešće jedne ili više eminentnih osoba koji će delovati kao lideri , a ne klaster menadžeri

- Kritična masa članica

- Zapošljavanje profesionalnog Cluster Managera

- Kontinualno praćenje i podrška institucija ( fakulteti, instituti, ali i upravni organi ) i raznih konsultanata

- Dugoročna institucionalan finansijska podrška.

 

Glavne prepreke

- Teško je odabrati članice koje su '' pobednici''

- Nepostojanje ravnoteže konkurencija/ saradnja

- Manjak fizičke infrastrukture

- Otežan pristup kapitalu

- Slabe tehnološke institucionalne strukture

- Manjak znanja i veština radne snage

- Prejak igrač u klasteru

- Nepostizanje kritične mase

 

Koje su dobiti

Klasteri obezbeđuju

- plodan ambijent za inovacije

- mogu da se koriste kao građevinski blokovi za razvoj novih strategija

- omogućuju veću i bolju međudržavnu saradnju

- Bolja informisanost o klasterima; podrška uslugama visokog kvaliteta koje pružaju klasterske organizacije

 

Pravni okvir

Registracija klastera se sprovodi saglasno Zakonu o udruženjima ( Sl.Glasnik RS 51/2009 ) radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili Zakonom . Udruženje se osnova na osnivačkoj skupštini usvajanjem Osnivačkog akta i Statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje.

Zakon propisuje najmanje tri osnivača, ali treba imati u vidu preporuku MERR da klaster treba da ima min 9 preduzeća iz sektora i 3 potporne institucije u svojstvu osnivača klasetra.

Svaki je klaster jedinstven ,originalan, nema recepta, nema čarolija.

Ključni faktor je poverenje, a ono se ne gradi preko noći .

Važan je izbor pravih saradnika ( '' klaster vernika '' ) koji će podupirati razvoj .

Ni jednog momenta se ne sme podceniti važnost ljudskog faktora.

Go to top