LETNJE ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku  za javnu nabavku (otvoreni postupak). Predmet javne nabavke je:

LETNJE ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI - JP Direkcija za izgradnju opštine Pećinci

 Javna nabavka je oblikovana u tri partije:

1.Održavanje vertikalne signalizacije i obeležavanje horizontalne signalizacije

2.Krpljenje udarnih rupa i mašinsko doterivanje bankina u skladu sa specifikacijom

3.Košenje trave, sečenje šiblja pored opštinskih puteva

Rok za podnošenje ponuda je 9 jul 2014

Više informacija i Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom, možete preuzeti na sajtu javnih nabavki.