Javna nabavka male vrednosti

GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA IZBEGLA I INTERO RASELJENA LICA NA TERITORIJI OPŠTINE KULA ZA 2014. GODINU PO PARTIJAMA: PARTIJA 1- GRAĐEVINSKI MATERIJAL I PARTIJA 2- PVC STOLARIJA - Opština Kula

Rok za podnošenje ponuda je 18.06.2014.

Više informacija kao i uslove za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju možete dobiti na sajtu javnih nabavki.