Portal javnih nabavki za 04.02.2015.

1. (prethodno obaveštenje) IZGRADNJA OBJEKATA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U NOVOM SADU - Zavod za izgradnju grada Novi Sad

tender ističe 07.03.2015.

2. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVA ZGRADE BERZE - Direkcija za izgradnju Grada Subotice

tender ističe 09.03.2015.

3. ZAMENA SPOLJAŠNJE STOLARIJE NA ZGRADI OŠ VUK KARADŽIĆ U CRVENKI - Opština Kula

tender ističe 17.03.2015.

4. RAD RADNIKA NA ODRŽAVANJU POVRŠINA ZA PARKIRANJE I AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA JAVNI PREVOZ I POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA, U MANJEM OBIMU PO PISMENOM NALOGU NARUČIOCA - Direkcija za izgradnju opštine Inđija

tender ističe 13.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.