Portal javnih nabavki za 19.02.2015.

1. (kvalifikacioni postupak II faza) ZAVRŠNI RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODA I KANALIZACIJE U OKVIRU UREĐENJA I REGULACIJE TRGA SLOBODE U ZRENJANINU- III FAZA, JN br 6/2015 - JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

tender ističe 02.03.2015.

2. NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD VRŠENJEM RADOVA NA POSTAVLJANJU SOLARNIH KOLEKTORA U RJ DOM ZA ODRASLA LICA, I FAZA - Gerontološki centar Subotica

tender ističe 02.03.2015.

3. GRAĐEVINSKE USLUGE NA ODRŽAVANJU EEO, JN.BR.2.30.4.-0088-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

tender ističe 23.03.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki