English Serbian

Portal javnih nabavki za 20.02.2015.

1. (kvalifikacioni postupak) IZVOĐENJE MAŠINSKO-IZOLATERSKIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VRELOVODA U BALZAKOVOJ ULICI, OD ŠAHTA L-37 DO ULICE JOŽEFA MARČOKA U NOVOM SADU, II FAZA - Novosadska toplana Novi Sad

tender ističe 09.03.2015.

2. IZGRADNJA VODVODNE MREŽE ČORTANOVCI DRUGA ETAPA PRVA FAZA - JKP Vodovod i kanalizacija, Inđija

tender ističe 06.04.2015.

3. GRAĐEVINSKI RADOVI NA HAVARIJSKOM ODRŽAVANJU VRELOVODNE MREŽE I DISTRIBUTIVNE GASNE MREŽE - JKP Gradska toplana Zrenjanin

tender ističe 23.03.2015.

4. ZAMENA ULAZNIH VRATA NA ZGRADI VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI - Viša tehnička škola Subotica

tender ističe 02.03.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 19.02.2015.

1. (kvalifikacioni postupak II faza) ZAVRŠNI RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODA I KANALIZACIJE U OKVIRU UREĐENJA I REGULACIJE TRGA SLOBODE U ZRENJANINU- III FAZA, JN br 6/2015 - JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

tender ističe 02.03.2015.

2. NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD VRŠENJEM RADOVA NA POSTAVLJANJU SOLARNIH KOLEKTORA U RJ DOM ZA ODRASLA LICA, I FAZA - Gerontološki centar Subotica

tender ističe 02.03.2015.

3. GRAĐEVINSKE USLUGE NA ODRŽAVANJU EEO, JN.BR.2.30.4.-0088-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

tender ističe 23.03.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

 

Portal javnih nabavki za 18.02.2015.

1. MANJI NEPREDVIĐENI RADOVI U GRADU I NASELJENIM MESTIMA, JNM 3-1.3.3/2015 - Direkcija za izgradnju grada Sombora

tender ističe 02.03.2015.

2. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ODBRAMBENE LINIJE NA LEVOJ OBALI SAVE KOD HRTKOVACA - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 20.03.2015.

3. RADOVI NA SANACIJI SISTEMA ZA ODVODNJAVANJE OD OŠTEĆENJA NASTALIH USLED POPLAVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKE MITROVICE, OPŠTINA RUMA I IRIG - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 20.03.2015.

4. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-HALA I POSLOVNIH PROSTORA JNMV 03/15 - Tržnica a.d. Subotica

tender ističe 27.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

 

Portal javnih nabavki za 13.02.2015.

1. Radovi na uređenju Ribolovačkog doma Čurug - Preduzeće za građevinsko zemljište Razvoj Žabalj

tender ističe 23.02.2015.

2. RADOVI NA IZGRADNJI TROTOARA OD TRGA SVETOG SAVE DO VODOVODA U NASELJU ŽABALJ - Preduzeće za građevinsko zemljište Razvoj Žabalj

tender ističe 23.02.2015.

3. USLUGE ODRŽAVANJA RADNOG I ZAJEDNIČKOG PROSTORA, DOMARSKE, ČUVARSKE I OSTALE SRODNE USLUGE - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 16.03.2015.

4. ODRŽAVANJE STANOVA - Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

tender ističe 24.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

 

Portal javnih nabavki za 12.02.2015.

1. ELEKTRO RADOVI NA MREŽNOJ INFRASTRUKTURI - Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin

tender ističe 20.02.2015.

2. ZAMENA STOLARIJE PREDŠKOLSKE USTANOVE U ŽITIŠTU - PU Desanka Maksimović Žitište

tender ističe 26.02.2015.

3. ODRŽAVANJE PUTNIH OBJEKATA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA - Direkcija za izgradnju Grada Subotice

tender ističe 16.03.2015.

4. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU, INVESTICIONO ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA I TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA U OPŠTINI NOVI BEČEJ - Direkcija za planiranje izgradnju i uređenje Bečej

tender ističe 20.02.2015.

5. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NA TERITORIJI KIKINDE - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

tender ističe 20.02.2015.

6. INVESTICIONO ODRŽAVANJE: ADAPTACIJA PROSTORIJA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD (BIBLIOTEKA I PROSTORIJA BROJ 8/SU) - Tehnološki fakultet u Novom Sadu

tender ističe 17.03.2015.

7. ADAPTACIJA GRADSKOG VRELOVODNOG SISTEMA U SRBOBRANU (II FAZA)-ZEMLJANI RADOVI - JKP Graditelj, Srbobran

tender ističe 16.03.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 1 od 34

Go to top