English Serbian

Portal javnih nabavki za 05.08.2014.

1. SANACIJA KOLOVOZA U ULICI BOŠKA BUHE U KOVINU - Druga mesna zajednica Kovin

rok za podnošenje ponuda je 13.08.2014

2. RADOVI NA UREĐENJU PARKINGA DIREKCIJE JP ZA 2014. GOD. (I FAZA- REKONSTRUKCIJA) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

rok za podnošenje ponuda je 26.08.2014

3. IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE U ULICI ĐORĐA ISAKOVA U KAĆU, SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA - JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 15.08.2014

4. RADOVI SA INSTALACIJOM OPREME U VELIKOJ SALI, FOAJEU I NOVINARSKOJ LOŽI - Poslovno sportski centar Pinki Sremska Mitrovica

rok za podnošenje ponuda je 13.08.2014

5. RADOVI NA UREĐENJU ATARSKOG PUTA - Opština Novi Kneževac

rok za podnošenje ponuda je 05.09.2014

6. GRAĐEVINSKO ZANATSKE USLUGE NA ODRŽAVANJU OBJEKATA ELEKTROVOJVODINE SA PRIPADAJUĆIM DOBRIMA, BR. 1.63.1.-0117-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 04.09.2014

7. RADOVI NA OBJEKTU SKUPŠTINE OPŠTINE- INVESTICIONO ODRŽAVANJE KROVA OPŠTINSKE ZGRADE - Opština Srbobran

rok za podnošenje ponuda je 05.09.2014

8. ZAMENA PODOVA NA ODELENJU FIZIJATRIJE, PSIHIJATRIJE I TRANSFUZIJE U STAROM DELU BOLNICE, U KIKINDI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za podnošenje ponuda je 13.08.2014

9. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU OBJEKTA - Opšta bolnica Subotica

rok za podnošenje ponuda je 12.08.2014

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 04.08.2014

1. (pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda) REKULTIVACIJA I REVITALIZACIJA NAPUŠTENIH POVRŠINSKIH KOPOVA OPEKARSKE GLINE U VELIKOJ GREDI - Opština Plandište

rok za podnošenje ponuda je 19.08.2014

2. ODRŽAVANJE PUTEVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA 2014. GODINE- LETNJE ODRŽAVANJE - Sirmijum put doo Sremska Mitrovica

rok za podnošenje ponuda je 03.09.2014

3. IZGRADNJA SISTEMA GASNOG GREJANJA ZAMENOM POSTOJEĆEG NA LOŽ ULJE - OŠ Đuro Salaj, Subotica

rok za podnošenje ponuda je 12.08.2014

4. SANACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE ATARSKOG PUTA STARI SIVAČKI PUT (RADOJEVIĆI) DO NIVOA TUCANIKA - Grad Sombor

rok za podnošenje ponuda je 03.09.2014

5. ZAVRŠETAK RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACIJI CRKVE SVETOG JURJA U SUBOTICI- FAZA SANACIJE KROVA - Rimokatolička vjerska zajednica Sveti Juraj Subotica

rok za podnošenje ponuda je 14.08.2014

6. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DONJE CRNILJEVO, OPŠTINA KOCELJEVA - JKP Progres Koceljeva

rok za podnošenje ponuda je 04.09.2014

7. ADAPTACIJA I SANACIJA FASADNE STOLARIJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE - OŠ Đura Jakšić, Srpska Crnja

rok za podnošenje ponuda je 03.09.2014

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 01.08.2014.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKTA DOMA ZA LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM ZBRINJAVANJE PANČEVO - Dom za lica sa oštećenim vidom Zbrinjavanje, Pančevo

rok za predaju ponuda je 11.08.2014

2. RAD BULDOŽERA NA LOKACIJAMA DIVLJIH DEPONIJA U ZMAJEVU BR. 1.2.16. - JKP STANDARD VRBAS - JKP Standard Vrbas

rok za predaju ponuda je 11.08.2014

3. SANACIJA SPORTSKE HALE U BAJMOKU - Mesna zajednica Bajmok

rok za predaju ponuda je 01.09.2014

Za više potrebnih informacija posetite Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 31.07.2014.

1. IZGRADNJA I SANACIJA TROTOARA - Opština Senta

rok za predaju ponuda je 08.08.2014

2. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE ZA NASELJENO MESTO KOVIN SA TEHNIČKOM KONTROLOM - Fond za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu potrošnju Opštine Kovin

rok za predaju ponuda je 09.09.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 30.07.2014.

1. SANACIJA MREŽE PRIMARNOG RAZVODA U NASELJU TOPOLNJAK - Toplifikacija d.o.o Lazarevac

rok za podnošenje ponuda je 07.08.2014

2. PARTIJA BR. 1 REON BEOGRAD, ANGAŽOVANJE GRAĐEVINSKE OPERATIVE NA HITNOJ SANACIJI GASOVODA I IZRADI PRIKLJUČAKA - JP Srbijagas Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 12.08.2014

3. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA OTVORENIM BAZENIMA I TEHNIČKIM PROSTORIJAMA U KOMPLEKSU SPORTSKO-REKREATIVNIH BAZENA U MAGLIĆU- PRVA FAZA - Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac

rok za podnošenje ponuda je 29.08.2014

4. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ŠKOLSKO-EDUKATIVNOG CENTRA NA LOKACIJI EKOLOŠKOG KORIDORA NA VELIKOM BAČKOM KANALU U MALOM STAPARU - Opština Kula

rok za podnošenje ponuda je 11.08.2014

5. INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ U SRBOBRANU (RADOVI NA POPRAVCI KROVA) - Direkcija Srbobran

rok za podnošenje ponuda je 08.08.2014

6. RADOVI NA MELIORACIJI PAŠNJAKA NA TERITORIJI KO TREŠNJEVAC - Opština Kanjiža

rok za podnošenje ponuda je 29.08.2014

7. REVITALIZACIJA BUNARA - JKP Usluga Odžaci

rok za podnošenje ponuda je 11.08.2014

Za više potrebnih informacija, Portal javnih nabavki

Strana 26 od 34

Go to top