English Serbian

Portal javnih nabavki za 29.07.2014.

1. ODRŽAVANJE PUTNIH OBJEKATA- MOSTOVA NA DRŽAVNIM I OPTINSKIM PUTEVIMA, JNM 12/2014 - Direkcija za izgradnju grada Sombor

rok za podnošenje ponuda je 08.08.2014

2.TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA - Predškolska ustanova Zrenjanin

rok za podnošenje ponuda je 22.08.2014

3. NABAVKA USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE IX PAVILJONA - Specijalna bolnica Rusanda Melenci

rok za podnošenje ponuda je 06.08.2014

4. REKONSTRUKCIJA ZAJEDNIČKOG KUPATILA U RJ DOM ZA ODRASLA LICA GERONTOLOŠKOG CENTRA IZ SUBOTICE - Gerontološki centar Subotica

rok za podnošenje ponuda je 28.08.2014

5. RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJA I MOKROG ČVORA - Centar za socijalni rad Bela Palanka

rok za podnošenje ponuda je 28.08.2014

6. IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U ULICI DINKA ŠIMUNOVIĆA (OD ULICE RAČKOG DO MAŽURANIĆEVE ULICE) I U MAŽURANIĆEVOJ ULICI (OD ULICE DINKA ŠIMUNOVIĆA DO TRANDŽAMENTSKE ULICE) U PETROVARADINU, SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA - JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 08.08.2014

7. DOVRŠETAK IZGRADNJE II FAZE LOVAČKOG DOMA U SONTI- UREĐENJE VIŠENAMENSKE SALE- PRILAZA, FASADE, ULAZA I PARKINGA - Mesna zajednica Sonta

rok za podnošenje ponuda je 06.08.2014

8. IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ULICE LAZARA RITOPEČKOG U DELIBLATU - Opština Kovin

rok za podnošenje ponuda je 28.08.2014

9. IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE U ULICI BANATSKOJ U NOVOM SADU, SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA - JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 08.08.2014

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 28.07.2014.

1. POPRAVKA ASFALTIRANJE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR DOMA ZDRAVLJA, BROJ JN 14/14 MV - Dom Zdravlja Janoš Hadži Bačka Topola

rok za podnošenje ponuda je 04.08.2014

2. RADOVI U ZS DEBELJAČA - Dom zdravlja Kovačica

rok za podnošenje ponuda je 05.08.2014

3. IZVOĐENJE RADOVA NA DOGRADNJI MESNE ZAJEDNICE SAVA KOVAČEVIĆ ZRENJANIN OBJEKTOM AMBULANTE III FAZA - Mesna zajednica Sava Kovacević

rok za podnošenje ponuda je 05.08.2014

4. IZVOĐENJE RADOVA NA DEMONTAŽI STARE STRUKTURALNE FASADE I IZRADA I MONTAŽA NOVE STRUKTURALNE FASADE, NA OBJEKTU KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO, U OKVIRU KCV-A, 159-14-O - Klinički centar Vojvodine

rok za podnošenje ponuda je 28.08.2014

5. TEKUĆE ODRŽAVANJE POTKROVNOG DELA ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE KOVAČICA EXCHANGE 4 - Opština Kovačica

rok za podnošenje ponuda je 05.08.2014

Za više potrebnih informacija posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 25.07.2014.

1. IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM ZOP - NIS a.d. Novi Sad

rok za predaju ponuda je 07.08.2014

2. REDOVNO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA- RJ SOMBOR - JP PTT Srbija Beograd

rok za predaju ponuda je 03.09.2014

3. RADOVI NA IZGRADNJI I REVITALIZACIJI ATARSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN - Opština Tutin

rok za predaju ponuda je 26.08.2014

4. IZRADA STRATEGIJA ZA USPOSTAVLJANJE NOVE INDUSTRIJSKE ZONE U OPŠTINI VRŠAC - Opština Vršac

rok za predaju ponuda je 04.08.2014

5. REHABILITACIJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE ZA INDUSTRIJSKI PARK BELA CRKVA, ULICA JEZERSKA, OPŠTINA BELA CRKVA, 10/2014 - Ministarstvo privrede

rok za predaju ponuda je 25.08.2014

6. NABAVKA I MONTAŽA 3 MONTAŽNA OBJEKTA - Opština Tutin

rok za predaju ponuda je 05.08.2014

7. SANACIONI RADOVI - Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

rok za predaju ponuda je 01.08.2014

8. Radovi na uklanjanju nanosa i trske iz korita kanala Vrbas- Bezdan i izgradnja biciklističko-šetne staze - Vode Vojvodine Novi Sad

rok za predaju ponuda je 26.08.2014

Za više potrebnih informacija posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 24.07.2014

1. NASTAVKA RADOVA NA IZGRADNJI HRAMA SVETOG KIRILA I METODIJA U SREMSKOJ MITROVICI - Skupština grada Sremske Mitrovice

rok za predaju ponuda je 01.08.2014

2. RADOVI NA UREĐENJU KANALSKE MREŽE ZA ODVODNJAVANJE U POSTUPKU KOMASACIJE U KO VELIKO SREDIŠTE - Opština Vršac

rok za predaju ponuda je 03.09.2014

3. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI DELA MAGISTRALNOG VRELOVODA NA MOSTU U ULICI ZMAJ JOVINA U ZRENJANINU - JKP Gradska toplana Zrenjanin

rok za predaju ponuda je 25.08.2014

4. IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KANALIZACIONE MREŽE U ULICI VOJVOĐANSKIH BRIGADA U NOVOM SADU, SA NABAVKOM I UGRADNJOM MATERIJALA - JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

rok za predaju ponuda je 04.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 23.07.2014.

1. USLUGE ODRŽAVANJA CEVOVODA, 1.2.3/14-A-SM - Panonske TE-TO d.o.o. Novi Sad

rok za predaju ponuda je 22.08.2014

2. INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE ŽARKO ZRENJANIN UČA U NADALJU (ZAMENA PODNIH OBLOGA U DELU OBJEKTA) - Direkcija Srbobran

rok za predaju ponuda je 01.08.2014

3. SANACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE DELA OPŠTINSKOG PUTA KIKINDA-BANATSKA TOPOLA OP I-3 - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za predaju ponuda je 25.08.2014

4. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SISTEMA ZA CENTRALNO GREJANJE U DOMU - Dom učenika srednjih škola Nikola Vojvodić Kikinda

rok za predaju ponuda je 04.08.2014

Za više potrebnih informacija, Portal javnih nabavki

 

Strana 27 od 34

Go to top