English Serbian

Portal javnih nabavki za 22.07.2014.

1. UREĐENJE PLATOA U CENTRU NOVE PAZOVE - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

rok za dostavljanje ponuda je 30.07.2014

2. ZAMENA DOTRAJALE OGRADE I DVE ULAZNE KAPIJE U DVORIŠTE GIMNAZIJE - Gimnazija Jan Kollar sa domom učenika, Bački Petrovac

rok za dostavljanje ponuda je 01.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 21.07.2014.

1. ISKOPAVANJE I ODNOŠENJE ZEMLJE - Javno komunalno-stambeno preduzeće Senta

rok za dostavljanje ponuda je 29.07.2014

2. TEKUĆE POPRAVKE I RADOVI NA ZGRADI DOMA- VODOINSTALATERSKI I SANITARNI RADOVI, JNMV R02/2014 - Dom učenika Angelina Kojić Gina Zrenjanin

rok za dostavljanje ponuda je 30.07.2014

3. SANACIJA HIDROIZOLACIJE RAVNOG KROVA UPRAVNE ZGRADE ELEKTROLIZE, 135/14 - HIP-Petrohemija a.d. Pančevo-u restrukturiranju

rok za dostavljanje ponuda je 15.08.2014

4. IZVOĐENJE RADOVA NA REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA BUNARA BL-1 NA IZVORIŠTU NASELJA LOVĆENAC - Opština Mali Iđoš

rok za dostavljanje ponuda je 22.08.2014

5. GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA NASELJA OPOVO- FAZA I - Opština Opovo

rok za dostavljanje ponuda je 28.08.2014

6. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FISKULTURNE SALE - OŠ Petefi Šandor, Bečej

rok za dostavljanje ponuda je 20.08.2014

7. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - Viši sud u Subotici

rok za dostavljanje ponuda je 29.07.2014

8. IZRADA SPOLJAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE SA TRI HIDRATNA, NOVIM VODOMEROM I ŠAHTOM I PRIKLJUČKOM DO GSV UREĐAJA - Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin

rok za dostavljanje ponuda je 01.08.2014

Za više potrebnih informacija, Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 18.07.2014.

1. RADOVI NA SANACIJI POSTOJEĆIH SANITARNIH ČVOROVA I INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE - OŠ Zdravko Gložanski, Bečej

rok za podnošenje ponude je 19.08.2014

2. IZGRADNJA KAPELE U NASELJENOM MESTU UZDIN - JP Direkcija za izgradnju opštine Kovačica

rok za podnošenje ponude je 18.08.2014

3. GRAĐEVINSKI RADOVI - JKP Zelenilo Sombor

rok za podnošenje ponude je 28.07.2014

4. IZRADA BUNARA I BUNARSKE ŠAHTE SA HIDROMAŠINSKIM I ELEKTROOPREMANJEM - MZ Krivaja, Bačka Topola

rok za podnošenje ponude je 25.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 17.07.2014.

1. GRAĐEVINSKE USLUGE NA ODRŽAVANJU EEO, BR.3.30.2.-0064-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

rok za dostavljanje ponuda je 18.08.2014

2. ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE NA NOVOM KOMPLEKSU U ZRENJANINU

- NIS a.d. Novi Sad

rok za dostavljanje ponuda je 07.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 16.07.2014.

1. RADOVI NA OBELEŽAVANJU POVRŠINE PUTA (HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE) - JP za stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid

rok za podnošenje ponuda je 24.07.2014

2. SANACIJA KROVA I PRIKLJUČKA NA GRADSKU KANALIZACIJU - Osnovni sud u Vrbasu

rok za podnošenje ponuda je 01.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite posetite Portal javnih nabavki

 

 

Strana 28 od 34

Go to top