English Serbian

Portal javnih nabavki za 08.07.2014.

1. ZAMENA I UGRADNJA NOVE STOLARIJE NA DOMU ZA DEVOJČICE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE SA DOMOM UČENIKA U FUTOGU. - Poljoprivredna škola Futog

rok za podnošenje ponuda je 01.08.2014

2. ZAMENA FASADNE STOLARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI SA STACIONAROM U DOMU ZDRAVLJA U ODŽACIMA (POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI) - Opština Odžaci

rok za podnošenje ponuda je 18.07.2014

3. IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI MREŽE HOT SPOTOVA - Opština Irig

rok za podnošenje ponuda je 17.07.2014

4. SANACIJA OBJEKTA O.Š. U CRNOJ BARI - OŠ JOVAN POPOVIĆ Čoka

rok za podnošenje ponuda je 18.07.2014

5. ZAMENA STOLARIJE U HODNICIMA EKONOMSKE ŠKOLE U STAROJ PAZOVI - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

rok za podnošenje ponuda je 16.07.2014

6. INVESTICIONO ODRŽAVANJE SUTERENA STARE ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA- LABORATORIJE ZA KERAMIKU - Tehnološki fakultet u Novom Sadu

rok za podnošenje ponuda je 07.08.2014

7. IZGRADNJA DELA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI PRVE I DRUGE MESNE ZAJEDNICE U ADI U ULICAMA HAJDUK VELJKA (KRAK 6), SABO SEPEŠI LASLA (KRAKOVI 1 I 22), DUŠANA SEDMAKOVA (KRAKOVI 2 I 4), NENADA DUDVARSKOG (KRAK 3), JNA (KRAK 3), NIKOLE TESLE, SAVE KOVAČEVIĆA (KRAK 7), ISTARSKA, ĐURE JAKŠIĆA, SVETOZARA MARKOVIĆA I DIMITRIJE TUCOVIĆA (KRAK 14) - Opština Ada

rok za podnošenje ponuda je 07.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki

 

 

Portal javnih nabavki za 07.07.2014.

1. NABAVKA RADOVA- REKONSTRUKCIJA OGRADE OKO GROBLJA PREMA PREDMERU RADOVA - MZ Gornji grad, Kula

rok za predaju ponude je 16.07.2014

2. SANACIJA KROVA NA OBJEKTU VRTIĆA MIKI, U KIKINDI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za predaju ponude je 08.08.2014

3. STOLARSKI RADOVI - DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA VRŠAC

rok za predaju ponude je 16.07.2014

4. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OJAČANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE ATARSKIH PUTEVA U OPŠTINI SRBOBRAN SA USLUGOM VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA - Direkcija Srbobran

rok za predaju ponude je 16.07.2014

5. RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI OBILAZNICE - Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina

rok za predaju ponude je 15.07.2014

6. IZGRADNJA OGRADE OKO ŠKOLE U KUPINOVU 1. FAZA - DUŠAN VUKASOVIĆ-DIOGEN KUPINOVO

rok za predaju ponude je 15.07.2014

7. RADOVI NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U ULICI VENAC BRATSTVA I JEDINSTVA U MZ RADANOVAC - Grad Subotica

rok za predaju ponude je 06.08.2014 

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki. 

Portal javnih nabavki za 04.07.2014.

1. ZIMSKO ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ZIMSKA SEZONA 2014/2015. GOD. - Direkcija za urbanizam građevinsko zemljište puteve i izgradnju Valjevo

rok za davanje za davanje ponuda 06.08.2014

2. RADOVI NA FASADI ŠKOLSKOG OBJEKTA - OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Novi Kneževac

rok za davanje za davanje ponuda 14.07.2014

3. IZRADA KROVOVA NA ZIDANIM TRAFO-STANICAMA, 7.30.2.-0039-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

rok za davanje za davanje ponuda 04.08.2014

4. USLUGE PROVERE UZEMLJENJA I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, BR. 8.30.2.-0052-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

rok za davanje za davanje ponuda 06.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 03.07.2014.

1. FASADNI RADOVI NA KATOLIČKOJ CRKVI U SAJANU - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za podnošenje ponude je 11.07.2014

2. REKONSTRUKCIJA GRADSKOG STADIONA (PRVA FAZA-ATLETSKA STAZA) - JP Varoš Vršac

rok za podnošenje ponude je 01.08.2014

3. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - Studentski centar Subotica

rok za podnošenje ponude je 11.07.2014

4. DOGRADNJA SANITARNIH ČVOROVA U OŠ JOVAN POPOVIĆ, U KIKINDI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za podnošenje ponude je 04.08.2014

5. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI ZA 2014. GOD. (ZA POTREBE ŠG SOMBOR) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

rok za podnošenje ponude je 04.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki.

rok za podnošenje ponude je 15.07.2014

6. IZGRADNJA PARKINGA I PUTA KOD AUTOBUSKE STANICE - JP za uređenje naselja opštine Kanjiža

 

 

 

Portal javnih nabavki za 02.07.2014.

1. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALAKIKINDA NAŠ ZAJEDNIČKI DOM - Opština Kikinda

rok za podnošenje ponuda je 01.08.2014

2. NABAVKA RADOVA KREČENJA UČIONICA I SANACIJE FASADE - Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 10.07.2014

3. REKONSTRUKCIJA ZBORNICE - Poljoprivredni fakultet Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 10.07.2014

4. RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA(KRPLJENJE) NA TERITORIJI OPŠTINE ŽABALJ - Preduzeće za građevinsko zemljište Razvoj Žabalj

rok za podnošenje ponuda je 04.08.2014

5. IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE - JKP STANDARD ADA

rok za podnošenje ponuda je 11.07.2014

6. IZGRADNJA KAPELA U BANATSKOJ TOPOLI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

rok za podnošenje ponuda je 10.07.2014

7. POSTAVLJANJE PODNIH PLOČICA U 2 POSLOVNA PROSTORA NA ADRESI SUBOTICA, NAZOROVA BR. 3 - Grad Subotica

rok za podnošenje ponuda je 14.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite Portal javnih nabavki.

 

 

Strana 30 od 34

Go to top