English Serbian

Portal javnih nabavki za 28.01.2015.

1. MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE, 2014. GOD. (II)- (ZA POTREBE ŠG SR. MITROVICA) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

tender ističe 27.02.2015.

2. (prethodno obaveštenje) ZAMENA PROZORA-PVC STOALRIJA NA ZGRADI OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC - Opština Novi Kneževac

tender ističe 28.02.2015.

3. (prethodno obaveštenje) TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE MESNE KANCELARIJE U SRPSKOM KRSTURU - Opština Novi Kneževac

tender ističe 28.02.2015.

4. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA LEŽEĆIH POLICAJACA - Direkcija za izgradnju Grada Subotice

tender ističe 02.03.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 27.01.2015.

1. (prethodno obaveštenje) TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA - Direkcija za izgradnju opštine Subotica

tender ističe 27.02.2015.

2. IZRADA ULAZNOG BETONSKOG PLATOA NA ULAZU U FAKULTET - Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

tender ističe 26.02.2015.

3. OPREMA ZA PREDMET GENERATIVNI DIZAJN U ARHITEKTURI - Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

tender ističe 27.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 26.01.2015.

1. NADZOR NAD IZGRADNJOM BATERIJE BUNARA B-20 PO PARTIJAMA, JNMV 12/2014 - JKP Vodovod i kanalizacija, Inđija

tender ističe 04.02.2015.

2. (prethodno obaveštenje) IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PROJEKTI ENERGETSKE SANACIJE OBJEKATA - Direkcija za izgradnju opštine Subotica

tender ističe 26.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 23.01.2015.

1. RADOVI NA IZRADI KASETE NA DESNOJ OBALI KANALA VRBAS-BEZDAN - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 23.02.2015.

2. RADOVI NA UREĐENJU PARKINGA DIREKCIJE JP ZA 2014. GOD. (II) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

tender ističe 09.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 22.01.2015.

1. SPROVOĐENJE PROJEKTA GOLF CENTAR-PROŠIRENJE TURISTIČKO REKREATIVNOG KOMPLEKSA - Opština Žabalj

tender ističe 09.02.2015.

2. RADOVI NA ODRŽAVANJU EEO I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA SA PRATEĆIM, za potrebe ED Sombor, JN BR. 6.30.2.-0084-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

tender ističe 23.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 4 od 34

Go to top