English Serbian

Portal javnih nabavki za 01.07.2014.

1. IZGRADNJA AGRICO PIJACE U VRŠCU - Opština Vršac

rok za davanje ponude je 01.09.2014

2. SANACIJA HAVARIJE NA FEKALNOJ KANALIZACIJI - JKP Komunalprojekt Bačka Palanka

rok za davanje ponude je 14.07.2014

3. GENERALNI PROJEKAT I PRETHODNA STUDIJA OPRAVDANOSTI IZMULJIVANJA, DEPONOVANJA I REMEDIJACIJE SEDIMENTA KANALA VRBAS-BEZDAN U VRBASU KM 0 000 DO KM 6 000 - Vode Vojvodine Novi Sad

rok za davanje ponude je 01.08.2014

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 30.06.2014.

1. NABAVKA AGREGATA KAMENA - Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Vladimirci

rok za predaju ponude je 07.07.2014

2. UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA - Mesna zajednica Kupusina

rok za predaju ponude je 10.07.2014

3. KOMPLETNA ZAMENA KROVNOG POKRIVAČA NA POSTOJEĆOJ KROVNOJ KONSTRUKCIJI NA OBJEKTU ŠKOLE - OŠ Miroslav Antić, Čonoplja

rok za predaju ponude je 04.08.2014. 

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki 

 

Portal javnih nabavki za 27.06.2014.

1. PROJEKAT PROTIV POŽARNE ZAŠTITE- VODOVODNA MREŽA DO UPOV-A BAJMOK - JKP Vodovod i kanalizacija Subotica

rok za podnošenje ponuda je 07.07.2014

2. IZRADA PROJEKTA I RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVA NA UPRAVNOJ ZGRADI SA PODRUMOM (INV. BR. 000770) D-20-2/14 - JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo

rok za podnošenje ponuda je 28.07.2014

3. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA ZA TS 110/20KV SOMBOR 1 BR.1.63.1.-0074-14 - Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 28.07.2014

4. NABAVKA ŠAHT POKLOPACA SA OKVIROM DVODELNI I ČETVORODELNI SA ZAKLJUČAVANJEM - Novosadska toplana Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 09.07.2014

5. NABAVKA I MONTAŽA GREJNIH TELA - Opština Bačka Topola

rok za podnošenje ponuda je 07.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki

 

 

Portal javnih nabavki za 26.06.2014.

1. REKONSTRUKCIJA VISOKONAPONSKOG POSTROJENJA NA US TISA, POGON PITNIG - NIS a.d. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 08.07.2014.

2. NABAVKA KARTICA I MODULA 2 - NIS a.d. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 03.07.2014.

3. IZGRADNJA I POVEZIVANJA MBTS TUS-8 630KVA, MBTS KOLEKTORSKA STANIC 630KVA, MBTS SEVER-11 630KVA, MBTS SEVER-12 630KVA, STS SEVER-13 400KVA I PRIPADAJUĆEG 20 KV KABLOVSKOG VODA I DALEKOVODA - NIS a.d. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 09.07.2014.

4. UREĐENJE NEKATEGORISANIH PUTEVA I OBJEKATA NA NEKATEGORISANIM PUTVIMA - Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina

rok za podnošenje ponuda je 18.07.2014.

5. RADOVI NA SANACIJI MOKRIH ČVOROVA U HOLU ZATVORENIH BAZENA - JP Sportski i poslovni centar Vojvodina- Spens

rok za podnošenje ponuda je 09.07.2014.

6. RADOVI NA IZGRADNJI SISTEMA ZA PRIKUPLJANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA NASELJA NOVI KNEŽEVAC FEKALNA KANALIZACIJA II ETAPA 3 DEO - Direkcija za izgradnju grada Novi Kneževac

rok za podnošenje ponuda je 25.07.2014.

7. IZGRADNJA BALON SALE U JARKU - Gradska uprava za obrazovanje Sremska Mitrovica

rok za podnošenje ponuda je 28.07.2014

8. IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE U DELU ULICE SONJE MARINKOVIĆ U VETERNIKU - Zavod za izgradnju grada Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 24.07.2014

 

 

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki 

 

 

Portal javnih nabavki za 25.06.2014.

1. FILTER GRANE - JP Komunalac Novi Bečej

rok za predaju ponude 03.07.2014.

2. NABAVKA GLAVA ZA BUŠENJE I BUŠILICA - NIS a.d. Novi Sad

rok za predaju ponude 08.07.2014

3. USLUGA IZNAJMLJIVANJA SKELE OKO I UNUTAR REZERVOARA NA PROIZVODNIM OBJEKTIMA NIS A.D. - NIS a.d. Novi Sad

rok za predaju ponude 30.06.2014

4. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU - PŠ Sonja Marinković, Požarevac

rok za predaju ponude 04.07.2014

5. BRAVARSKI MATERIJAL - JKP Zelenilo Pančevo

rok za predaju ponude 09.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki

Strana 31 od 34

Go to top