English Serbian

Portal javnih nabavki za 24.06.2014.

1. ZAMENA PROZORA I VRATA NA BIBLIOTECI ŠKOLE, JNMV 02/14 - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

rok za podnošenje ponuda je 01.07.2014

2. NABAVKA OPREME ZA SENZORNU SOBU - Škola Vuk Karadžić Sombor

rok za podnošenje ponuda je 03.07.2014

3. ODRŽAVANJE ZGRADE, 17/2014 - PAVA SUDARSKI NOVI BEČEJ

rok za podnošenje ponuda je 01.07.2014

4. USLUGA SERVISIRANJA INSTALACIJA GORIONIKA U KOTLARNICI - JKP Gradska toplana Zrenjanin

rok za podnošenje ponuda je 03.07.2014

5. INŽENJERSKE USLUGE, USLUGE TEHNIČKOG NADZORA I ANALIZA-USLUGE ANGAŽOVANJA STRUČNOG NADZORA NA IZVOĐENJU MAŠINSKIH I ELEKTRO RADOVA, 1.2.79.2/14-A-SM - Panonske TE-TO d.o.o. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda je 04.07.2014

6. FILTER GRANE - JP Komunalac Novi Bečej

rok za podnošenje ponuda je 03.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite portal Javnih nabavki

 

Portal javnih nabavki za 23.06.2014.

1. SANACIJA OTVORENOG TERENA ZA POTREBE SPORTSKOG CENTRA - SC Jezero Kikinda

rok za podnošenje ponuda 03.07.2014.

2. KREČENJE I ZAMENA ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA U STUDENTSKIM RESTORANIMA, JN 12/2014 - Studentski centar Novi Sad

rok za podnošenje ponuda 24.07.2014.

3. IZRADA DODATNIH PLATFORMI I REKONSTRUKCIJA PRATEĆEG GREJANJA NA FCC - NIS a.d. Novi Sad

rok za podnošenje ponuda 14.07.2014

Za više informacija, posetite portal Javnih nabavki

 

Portal javnih nabavki za 21.06.2014.

1. SANACIJA RAVNOG KROVA NAD FISKULTURNOM SALOM - NIKOLA TESLA NOVI SAD

rok za podnošenje ponuda je 30.06.2014

Za više informacija, posetite portal Javnih nabavki

 

Portal javnih nabavki za 20.06.2014.

1. GRAĐEVINSKI MATERIJAL - A.D. Aerodrom Nikola Tesla Beograd

rok za dostavljanje ponude 02.07.2014

2. FARBARSKI MATERIJAL, JNMV 05/14 - JP Subotica-trans Subotica

rok za dostavljanje ponude 01.07.2014

3. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA - JKP Usluga Odžaci

rok za dostavljanje ponude 30.06.2014

4. REZERVNI DELOVI- OPREMA ZA FILTRIRANJE VODE - JKP Usluga Odžaci

rok za dostavljanje ponude 30.06.2014

Za više informacija, posetite portal Javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 19.06.2014.

1. STOLARSKI MATERIJAL, POLUOBRAĐENE DRVENE GREDE, TABLE DRVENE (BLAŽUJKA) - A.D. Aerodrom Nikola Tesla Beograd

rok za podnošenje prijava 27.06.2014 

2. NABAVKA MATERIJALA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU (VODOMERA) - JP Vodokanal BEČEJ

rok za podnošenje prijava 22.07.2014 

3. IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA SANACIJA ELEKTROINSTALACIJE U ZGRADI I POMOĆNIM OBJEKTIMA OPŠTINE KOVAČICA - Opština Kovačica

rok za podnošenje prijava 30.06.2014 

4. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U ULICI MILANA SAVIĆA, DEONICA OD ULICE PETEFI ŠANDORA PREMA ULICI KAPETANA BERIĆA U DUŽINI OD 255M U NOVOM SADU - Zavod za izgradnju grada Novi Sad

rok za podnošenje prijava 15.07.2014

PROŠIRENJE OPTIČKE MREŽE ZA KOMUNIKACIJU PK8PK20 - NIS a.d. Novi Sad 

rok za podnošenje prijava 15.07.2014

5. RADOVI NA IZGRADNJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE NASELJA BAVANIŠTE II FAZA - Fond za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu potrošnju Opštine Kovin

rok za podnošenje prijava 26.06.2014 

6. REKONSTRUKCIJA MOKROG ČVORA NA B PAVILJONU DOMA VETERNIK - Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Novi Sad

rok za podnošenje prijava 27.06.2014 

7. IZRADA I UGRADNJA FASADNIH PROZORA I UGRADNJA STOLARIJE OD ALUMINIJUMSKOG PROFILA NA ULAZU POSLOVNE ZGRADE INSTITUTA - Institut za pesticide i zaštitu životne sredine Zemun

rok za podnošenje prijava 30.06.2014

8. RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA CENTRALNE STERILIZACIJE - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Novi Sad

rok za podnošenje prijava 27.06.2014

9. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE U DELOVIMA NASELJA KIKINDA I MOKRIN - JKP 6. Oktobar Kikinda

rok za podnošenje prijava 07.07.2014

10. VODOINSTALATORSKI RADOVI I RADOVI NA INSTALACIJI ODVODA - OLGA PETROV-RADIŠIĆ VRŠAC

rok za podnošenje prijava 30.06.2014

11. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U GRADSKOM PARKU - JP Varoš Vršac

rok za podnošenje prijava 21.07.2014

12. NABAVKA I UGRADNJA CEVI I OPREME ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA (PRIKLJUČENJE CEVNE MREŽE RAZVODA PREČIŠĆENIH VODA NA GRADSKI KOLEKTOR) 1.3.10/14-SM - Panonske TE-TO d.o.o. Novi Sad

rok za podnošenje prijava 21.07.2014

Za više potrebnih informacija, posetite portal javnih nabavki

 

Strana 32 od 34

Go to top