English Serbian

Javna nabavka male vrednosti

GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA IZBEGLA I INTERO RASELJENA LICA NA TERITORIJI OPŠTINE KULA ZA 2014. GODINU PO PARTIJAMA: PARTIJA 1- GRAĐEVINSKI MATERIJAL I PARTIJA 2- PVC STOLARIJA - Opština Kula

Rok za podnošenje ponuda je 18.06.2014.

Više informacija kao i uslove za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju možete dobiti na sajtu javnih nabavki.

LETNJE ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku  za javnu nabavku (otvoreni postupak). Predmet javne nabavke je:

LETNJE ODRŽAVANJE OPŠTINSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI - JP Direkcija za izgradnju opštine Pećinci

 Javna nabavka je oblikovana u tri partije:

1.Održavanje vertikalne signalizacije i obeležavanje horizontalne signalizacije

2.Krpljenje udarnih rupa i mašinsko doterivanje bankina u skladu sa specifikacijom

3.Košenje trave, sečenje šiblja pored opštinskih puteva

Rok za podnošenje ponuda je 9 jul 2014

Više informacija i Poziv za podnošenje ponuda sa konkursnom dokumentacijom, možete preuzeti na sajtu javnih nabavki.

Strana 34 od 34

Go to top