English Serbian

Portal javnih nabavki za 21.01.2015.

1. IZRADA SPOLJAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE - Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin

tender ističe 29.01.2015.

2. USLUGA HAVARIJSKOG ODRŽAVANJA TRANSFORMATORSKIH STANICA I ENERGETSKIH KABLOVA - JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

tender ističe 29.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 20.01.2015.

1. USLUGE ČIŠĆENJA DEPONIJA - Preduzeće za građevinsko zemljište Razvoj Žabalj

tender ističe 20.02.2015.

2. GEODETSKE USLUGE - Direkcija za izgradnju opštine Inđija

tender ističe 29.01.2015.

3. USLUGE ODRŽAVANJA OPREME ZA PEŠAČKU ZONU SA REZERVNIM DELOVIMA - JKP Parking servis Novi Sad

tender ističe 28.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

 

Portal javnih nabavki za 19.01.2015.

1. USLUGE ČLANOVA STRUČNIH SAVETA- SELEKCIJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA I EVALUACIJA REZULTATA PROJEKATA ZA 2015. GODINU - Pokrajinski sekretarijat za nauku, tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Vojvodine

tender  ističe 18.02.2015.

2. ODRŽAVANJE DEPONIJE - Opština Veliko Gradište

tender  ističe 27.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 16.01.2015.

1. REMONT VODOTORNJEVA, JN BR 3/2015 - JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

tender ističe 18.02.2015.

2. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA U MZ BANATSKI BRESTOVAC: SONJE MARINKOVIĆ (OD RIFATA BURDŽEVIĆA DO BRANKA RADIČEVIĆA) I BRANKA RADIČEVIĆA (OD ZMAJ JOVINE DO MOŠE PIJADE), JN 01/2014 - Mesna zajednica Banatski Brestovac

tender ističe 18.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 15.01.2015.

1. USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VODOVODA I KANALIZACIJE - Univerzitet u Novom Sadu Medicinski Fakultet

tender ističe 23.01.2015.

2. SERVISIRANJE, BAŽDARENJE I OVERAVANJE VODOMERA - JKP Vodovod Sremska Mitrovica

tender ističe 18.02.2015.

3. NABAVKA MATERIJALA I USLUGA  RADI SPROVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJE OTPADNIH VODA - JP Vodokanal BEČEJ

tender ističe 26.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 5 od 34

Go to top