English Serbian

Portal javnih nabavki za 05.01.2015.

1. TEHNIČKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA - NIS a.d. Novi Sad

tender ističe 17.02.2015.

Portal javnih nabavki za 31.12.2014.

1. REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA U INĐIJI - Turistička organizacija opštine Inđija

tender ističe 15.01.2015.

2. IZGRADNJA ULIČNE KANALIZACIONE MREŽE U KULI U ULICAMA NOVAKA PEJČIĆA I PETEFI ŠANDORA PREMA PREDMERU RADOVA - Opština Kula

tender ističe 02.02.2015.

3. PROJEKTOVANJE I DOGRADNJA ZGRADE OSNOVNOG SUDA U STAROJ PAZOVI - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

tender ističe 30.01.2015.

4. UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE KULA - Zavod za izgradnju Kula

tender ističe 19.02.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 30.12.2014.

1. IZGRADNJA BUNARA U NASELJU LIPAR PREMA PREDMERU RADOVA - Opština Kula

tender ističe 30.01.2015.

2. VRŠENJE USLUGA IZRADE PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA ZA POTREBE LEGALIZACIJE NEPOKRETNOSTI U ALEKSANDROVU, ULICA ARNOLDA JURAJA 27 - Gerontološki centar Subotica

tender ističe 15.01.2015.

3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 2014. GOD. (ZA POTREBE ŠG SOMBOR) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

tender ističe 09.01.2015.

4. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVA - JKP Komunalprojekt Bačka Palanka

tender ističe 12.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 29.12.2014.

1. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TRENAŽNE HALE U NOVOJ PAZOVI - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

tender ističe 16.01.2015.

2. IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE VOJKA- BANOVCI - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

tender ističe 15.01.2015.

3. LEGALIZACIJA OBJEKATA ZA 2014 GOD. (ZA POTEBE VOJVODINAŠUME-LOVOTURS) - JP Vojvodinašume Petrovaradin

tender ističe 15.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

 

Portal javnih nabavki za 26.12.2014.

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE DELA KROVA OBJEKTA JP DIREKCIJA PANČEVO U ULICI KARAĐORĐEVOJ BR. 4 U PANČEVU - JP Direkcija Pančevo

tender ističe 26.01.2015.

2. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA OŠ 2. OKTOBAR ZRENJANIN - OŠ 2. oktobar, Zrenjanin

tender ističe 26.01.2015.

3. PARTERNO UREĐENJE PROSTORA OKO ŠLOSA U GOLUBINCIMA - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

tender ističe 13.01.2015.

4. REKONSTRUKCIJA OTVORENOG BAZENA, JNVV 10/14 - Banja Termal Vrdnik

tender ističe 26.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

 

 

Strana 7 od 34

Go to top