English Serbian

Portal javnih nabavki za 25.12.2014.

1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI - Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Dr Slavoljub Bakalović, Vršac

tender ističe 26.01.2015.

2. (prethodno obaveštenje) TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA - DOM ZDRAVLJA ADA

tender ističe 25.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 24.12.2014.

1. OSTALI ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI, 1.3.5/14-SM - Panonske TE-TO d.o.o. Novi Sad

tender ističe 08.01.2015.

2. GRAĐEVINSKE USLUGE - JKP Usluga Odžaci

tender ističe 05.01.2015.

3. IZGRADNJA (I ODRŽAVANJE) ŠUMSKIH PUTEVA ZA 2014. GODINU: ASFALTIRANJE SANACIJA POSTOJEĆEG PUTA U ŠG SREMSKA MITROVICA - JP Vojvodinašume Petrovaradin

tender ističe 23.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 23.12.2014.

1. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U LOKALU ŽARKA ZRENJANINA BROJ 69, JN-A104/2014 - JP Direkcija Pančevo

tender ističe 22.01.2015.

2. USLUGA-GRAĐ.IZOLATERSKI RADOVI -POZORIŠNA SALA U HARAMBAŠIĆEVOJ ULICI U SUBOTICI - Narodno pozorište Subotica

tender ističe 31.12.2014.

3. IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA ZDRAVLJA U KULI - Opština Kula

tender ističe 31.12.2014.

4. IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U SONTI ZA GLAVNI GRAVITACIONI KOLEKTOR - Mesna zajednica Sonta

tender ističe 23.01.2015.

5. RADOVI NA SANACIJI KROVA I FASADE ZGRADE FILOZOFSKOG FAKULTETA - Filozofski fakultet Novi Sad

tender ističe 29.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 22.12.2014.

1. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U LOKALU U ULICI ŽARKA ZRENJANINA BROJ 23, JN-A105/2014 - JP Direkcija Pančevo

teder ističe 21.01.2015.

2. GRAĐEVINSKI RADOVI NA KANALU VRBAS-BEZDAN NA DEONICI - Vode Vojvodine Novi Sad

teder ističe 22.01.2015.

3. REVIZIJA RADOVA I IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA - Opštinska uprava Bečej

teder ističe 30.12.2014.

4. RADOVI NA UREĐENJU KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKA PALANKA - Vode Vojvodine Novi Sad

teder ističe 21.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 19.12.2014.

1. SANACIJA SPORTSKE HALE U CENTRALNOM OBJEKTU - OŠ PETAR KOČIĆ TEMERIN

tender ističe 19.01.2015.

2. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA PRIOBALJA BAČKE PALANKE IZGRADNJOM OBALOUTVRDE SA PARTERNIM UREĐENJEM ŠETALIŠTA I GRADSKE PLAŽE- I FAZA - Opština Bačka Palanka

tender ističe 19.01.2015.

3. ZAMENA DELA PROZORA NA OBJEKTU AKADEMIJE UMETNOSTI NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI - Akademija umetnosti Novi Sad

tender ističe 29.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 8 od 34

Go to top