English Serbian

Portal javnih nabavki za 18.12.2014.

1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICA, BICIKLISTIČKIH STAZA I KRUŽNIH TOKOVA - Direkcija za izgradnju opštine Subotica

tender ističe 19.01.2015.

2. TEKUĆE ODRŽAVANJE - Direkcija za izgradnju Vrbas

tender ističe 26.12.2014.

3. IZRADA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA LJUKOVO - Opština Inđija

tender ističe 26.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

 

Portal javnih nabavki za 17.12.2014.

1. IZGRADNJA MLEČNE HALE, JN 22/14 - Tržnica a.d. Subotica

tender ističe 16.01.2015.

2. IZRADA MONTAŽNO DEMONTAŽNIH MINI TRIBINA ZA MZ BAČKI MONOŠTOR - Grad Sombor

tender ističe 29.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 16.12.2014.

1. SANACIJA POSTOJEĆIH ZEMLJANIH KANALA U OBUHVATU RASKRSNICE DUŽ DRŽAVNIH PUTEVA IB-13 I IB-15 U KIKINDI - Opština Kikinda

tender ističe 25.12.2014.

2. JAVNA NABAVKA RADOVA ZA IZVOĐENJE I OPREMANJE DEČIJEG IGRALIŠTA - JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ ZRENJANIN

tender ističe 26.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 15.12.2014.

1. INVESTICIONO ODRŽAVANJE DELA POSLOVNE ZGRADE U VRŠCU U UL.STERIJINA 60 - Javno preduzeće za stambeno poslovanje Vršac Vršac

tender ističe 13.01.2015.

2. IZRADA DELA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJU FASADE OBJEKTA FAKULTETA - Prirodno matematički fakultet Novi Sad

tender ističe 24.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 12.12.2014.

1. PROJEKAT TEHNIČKOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE - Grad Subotica

tender ističe 12.01.2015.

2. IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PREČISTAČ I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJE ZA NASELJE SANAD - Opština Čoka

tender ističe 22.12.2014.

3. TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA 25/14 - PU Naša radost Subotica

tender ističe 22.12.2014.

4. SANACIJA POPUCALIH ZIDOVA, PRGLED I POPRAVKA KROVNOG POKRIVAČA, POSTAVLJANJE LAMINATA U OBJEKTU PERA DETLIĆ - PU Naša radost Subotica

tender ističe 22.12.2014.

5. DODATNI RADOVI NA ZAMENI STOLARIJE NA OBJEKTU ŠC NIKOLA TESLA U VRŠCU - Opštinska uprava Vršac

tender ističe 12.01.2015.

6. OSTALE STRUČNE GEODETSKE USLUGE - Direkcija za izgradnju opštine Subotica

tender ističe 15.01.2015.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 9 od 34

Go to top