English Serbian

Portal javnih nabavki za 11.12.2014.

1. IZGRADNJA VODOVODA U VOJKI I i II FAZA - Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova

tender ističe 12.01.2015.

2. REHABILITACIJA I POJAČANO ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKE STAZE - Direkcija za izgradnju i urbanizama Temerin

tender ističe 22.12.2014.

3. PODOVI SA PRATEĆIM RADOVIMA - Opšta bolnica Pančevo

tender ističe 19.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 10.12.2014.

1. SANACIJA KROVA NA OBJEKTU BIBLIOTEKE JOVAN POPOVIĆ, U KIKINDI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

tender ističe 18.12.2014.

2. SANACIJA ZEMLJANIH PUTEVA - Grad Subotica

tender ističe 09.01.2015.

3. UREĐENJE PROSTORA PORED OTVORENOG UNIVERZITETA - Direkcija za izgradnju opštine Subotica

tender ističe 18.12.2014.

4. STOLARSKI RADOVI NA ZGRADI MESNE ZAJENICE - Skupština grada Sremske Mitrovice

tender ističe 18.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

 

Portal javnih nabavki za 09.12.2014.

1. ZAMENA AZBESTNIH CEVI PREMA PREDMERU RADOVA - Mesna zajednica Gornji grad Kula

tender ističe 17.12.2014.

2. ZAMENA PROZORA NA ZGRADI ŠKOLE, JNMV 4/2014 - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

tender ističe 17.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 08.12.2014.

1. RADOVI NA OBJEKTU NARODNOG POZORIŠTA, U KIKINDI - Direkcija za izgradnju grada Kikinda

tender ističe 16.12.2014.

2. USLUGE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMETACIJE ZA ČIŠĆENJE KANALA I SANACIJU POSTOJEĆIH KANALA ZA NAVODNJAVANJE - Opštinska uprava Bečej

tender ističe 08.01.2015.

3. RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE- RADOVI NA ZAMENI PROZORA NA ZGRADI MUZEJA - Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

tender ističe 18.12.2014.

4. STOLARSKI RADOVI- IZRADA VITRINA ZA IZLOŽBU BITKA NA LEGETU - Muzej Srema Sremska Mitrovica

tender ističe 16.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 05.12.2014.

1. USLUGA POPRAVKI I ODRŽAVANJA NA KROVU, PODU, POZORNICI I GREJANJU NA SCENI JADRAN, SUBOTICA - Narodno pozorište Subotica

tender ističe 15.12.2014.

2. ASFALTIRANJE DELA PARKIRALIŠTA U ULICI B. ĆOSIĆA 26-28 (NOVI SAD), JNMV R-02/14/MM-81 - JKP Parking servis Novi Sad

tender ističe 15.12.2014.

3. RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU PRATEĆEG OBJEKTA FUDBALSKOG TERENA - FK RADNIČKI ZRENJANIN

tender ističe 15.12.2014.

4. USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA I ČIŠĆENJE, 1.2.81/14-NS-A1 - Panonske TE-TO d.o.o. Novi Sad

tender ističe 05.01.2015.

5. USLUGA IZRADE IZVOĐAČKOG PROJEKTA ARMATURNIH PLANOVA REGIONALNI PODSISTEM KIKINDA - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 12.01.2015.

6. RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI ZDRAVSTVENE STANICE U PRIGREVICI - Dom zdravlja Apatin

tender ističe 15.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Strana 10 od 34

Go to top