English Serbian

Portal javnih nabavki za 27.11.2014.

1. RADOVI NA RAZASTIRANJU DEPONOVANOG NANOSA NAKON ISKOPA NA KANALU VRBAS- BEZDAN SA FORMIRANJEM INSPEKCIONE STAZE - Vode Vojvodine Novi Sad

tender ističe 29.12.2014.

2. UREĐENJE TERENA I IZGRADNJA PUTA - Opština Vršac

tender ističe 29.01.2014.

3. TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADE - Galerija Matice srpske Novi Sad

tender ističe 05.12.2014.

4. IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE - Mesna zajednica Donji grad Kula

tender ističe 08.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki za 26.11.2014.

1. UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA TEKUĆE POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NEKATEGORISANOG ZEMLJANOG ATARSKOG PUTA NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE UTRINE, NASELJE STERIJINO OPŠTINE ADA - Opština Ada

tender ističe 04.12.2014.

2. REMONT VODOTORNJA U KLEKU, JN BR 30/2014 - JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

tender ističe 05.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 25.11.2014.

1. IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I SANACIJI ZGRADE KASINE U VRDNIKU - Opština Irig

tender ističe 25.12.2014.

2. SANACIJA I ADAPTACIJA PODA FISKULTURNE SALE U OŠ SVETI SAVA SUBOTICA - OŠ Sveti Sava, Subotica

tender ističe 04.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 24.11.2014.

1. POSTAVLJANJE PODNIH OBLOGA U SPAVAONAMA - Gerontološki centar Pančevo.

tender ističe 02.12.2014.

2. INVESTICIONO ODRŽAVANJE DVORIŠNOG DELA KROVA ZGRADE - Centar za socijalni rad opštine Srbobran

tender ističe 02.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Portal javnih nabavki za 21.11.2014.

1. RADOVI NA UREĐENJU PARKIRALIŠTA U OPŠTINI ŽABALJ - Preduzeće za građevinsko zemljište Razvoj Žabalj

tender ističe 01.12.2014.

2. GEODETSKE USLUGE - Zavod za izgradnju Kula

tender ističe 01.12.2014.

3. VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI I DOGRADNJI OBJEKTA RJ DOM ZA NEGU - Gerontološki centar Subotica

tender ističe 01.12.2014.

4. IZRADA PROJEKTA ZA BAZEN - Poslovno sportski centar Pinki Sremska Mitrovica

tender ističe 22.12.2014.

Za više potrebnih informacija - Portal javnih nabavki.

Strana 12 od 34

Go to top