English Serbian

SEMINAR U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

"UNAPREĐENJE PRAKSE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI I JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA I PRIPREMA ZA UČEŠĆE NA PROJEKTIMA SVETSKE BANKE (WB) I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)."

5. i 6. juna članovi Klastera građevinsko - komunalne delatnosti "Panonija" Mirko Đukić, Milan Gutić, Vera Janković, Zina Trbić i Jelena Gajinov prisustvovali su seminaru u organizaciji Privredne komore Srbije.

Predavači: Mirjana Simić Bowen, Jose Martinez, Veljko Sikirica, Slađana Sredojević  i Vojislav Kandić posle pozdravnih obraćanja predstavili su sledeće teme:

  • Zakon o javnim nabavkama - Predstavljanje rezultata istraživanja o primeni Zakona
  • Smernice Svetske banke i mogućnosti za učešće na tenderima javnih nabavki
  • Priprema ponude i česti uzroci odbijanja ponuda, opšti postkvalifikacioni kriterijumi za radove i proizvode
  • Proces žalbe
  • Održivi model JPP na nivou lokalne samouprave i po sektorima
  • Regulatorni okvir o javno - privatnom partnerstvu u Srbiji

 

 

 

 

Go to top