English Serbian

Održana Osnivačka skupština Centra za investiciono razvojno operativne poslove

Dana 18.01.2017. u prostorijama Privredno kulturnog centra Dunav održana je Osnivačka skupština Centra za investiciono razvojno operativne poslove.

Skupštini je prisustvovalo više od trideset učesnika, među kojima su bili Milorad Radojević, član gradskog veća Novog Sada, profesori sa FIMEK-a Tamara Galonja i Marko Ivaniš, Dragan Janjušić MPK Visoka škola Sremski Karlovci, predstavnici Privredne komore Srbije Viktor Kobjerski i Dejan Bojović, predstavnici Instel Inženjeringa Instituta MIB, Energynet-a i drugih preduzeća.

Centar su formirala 3 klastera, Klaster GRAKOM Panonija iz Novog Sada, Inovativni klaster ekologije i zaštite životne sredine iz Novog Sada i Inovativni klaster energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Prisutni su podržali i pohvalili ideju formiranja ovakvog Centra koji bi pomogao razvoju preduzeća, klastera i drugih privrednih subjekata i koji bi bio u sprezi sa stručno-naučnim ustanovama i pertnersko-potpornim organizacijama. 

Go to top